Safegrass Eco – Ett fullt återvinningsbart fallskyddssystem med konstgräs för lekplatser och skolgårdar

Bild: Unisport.
Bild: Unisport.
Bild: Unisport.
Bild: Unisport.

Konstgräs har blivit ett populärt underlag att lägga på lekplatser och skolgårdar, framförallt på grund av dess slitstyrka samt möjligheten till att skapa attraktiva och färgglada underlag som inspirerar till lek och rörelse.

Konstgräs tillsammans med fallskydd ger också ett mjukt underlag och förbättrar tillgängligheten. På så sätt skapas bättre förutsättningar för bland annat barnvagnar och rullstolar att ta sig fram och vi får en lekplats tillgänglig för alla.

– Under många år har vi utvecklat konstgrässystem med fokus på säkerhet och miljö, säger Mattias Carlsson, Produktområdesansvarig Konstgräs Landscaping, Unisport. Vår senaste produkt, Safegrass Eco, är en viktig del i att ytterligare förbättra konstgrässystemens totala livscykel utifrån ett hållbart miljöperspektiv. Vi är mycket stolta att nu kunna presentera ett helt återvinningsbart fallskyddssystem med konstgräs på marknaden!

Safegrass Eco är tillverkat i ett mycket slittåligt och återvinningsbart material. Vid tillverkningen används inga kemikalier som är skadliga för hälsan eller miljön.

–Vi är säkra på att produkters totala livscykel kommer att vara en avgörande faktor. Därför utvecklar vi kontinuerligt produkter och tillverkningsmetoder som bidrar till säkra och hållbara lek- och aktivitetsytor, fortsätter Mattias Carlsson.

 

Om Safegrass Eco fallskyddssystem
Det nya fallskyddsunderlaget Safegrass Eco består av Power Playground, en ny typ av återvunna, elastiska plattor som läggs under konst­gräset Active, ett nyutvecklat konstgräs med PU backing tillverkat i Unisports fabrik i Finland.

Den elastiska fallskyddsplattan är tillverkad av återvinningsbar termiskt bunden polyolefin, EPP, och har en unik förmåga att bibehålla sin form. Konstruktionens tjocklek kräver minimalt med bygg­höjd och har en optimal dränering. Med SafeGrass Eco är det även möjligt att styra vattenflödet på betong eller asfalt. Fallskyddsplattan kräver också 40% mindre råmaterial vid tillverkning.

Vid limning av konstgräset används bottenlim av polyuretan som inte bryts ner av naturen. Konstgräset finns i 9 olika kulörer vilket ger möjlighet till kreativt skapande och attraktiva ytmönster.

 

Med Safegrass Eco får man en produkt som

• Kan återvinnas till 100 %

• Uppfyller REACH-kraven

• Uppfyller standarderna EN 1176-1 och EN 1177

• Finns i flera olika tjocklekar för att möta regler för fallskydd

• Ger möjlighet att använda antistatiskt konstgräs

• Ger ett slittåligt och hållbart ytmaterial

• Möjliggör tillgänglighetsanpassade ytor

 

Unisport är marknadsledande inom idrotts- och motionsanläggningar samt lek- och utemiljöer i de nordiska länderna. Vi har ca 400 anställda med en omsättning på 155 miljoner euro. Företagen som är verksamma i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Lettland kompletterar varandra produktmässigt och geografiskt. Målet är att nå en betydande försäljningstillväxt och att bli en ledande nordeuropeisk helhetsleverantör vars koncept ger de bästa förutsättningarna för idrottare och åskådare.