EU: 47 700 tågbiljetter distribueras till unga européer

Framgångsrika sökanden kommer att kunna resa med sina gratisbiljetter mellan mars 2023 och februari 2024 ensamma eller i grupper om upp till fem personer. Foto: Europeiska Kommissionen

Nyligen fick deltagarna i DiscoverEU-rundan se resultatet av sina ansökningar. Totalt erhöll 47 700 18-åringar en gratis tågbiljett.

De kommer i första hand att resa med tåg, med vissa undantag för att de som bor på öar eller i avlägsna regioner ska kunna delta.

Kulturella upptäckter

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, sa:

-Tack vare DiscoverEU kommer snart 47 700 ungdomar att börja planera sin resa genom Europa och gå med i en växande gemenskap av mobila européer. Och eftersom våra unga människor på If you vill lägga till kulturella upptäckter till dina besök har vi lagt till ett rabattkort för kulturaktiviteter och publicerat temakulturvägar på den europeiska ungdomsportalen. Vi önskar alla vinnare en oförglömlig upplevelse.

Erasmus

Som en del av Erasmus+-programmet var denna ansökningsomgång öppen för unga medborgare födda mellan 1 januari 2004 och 31 december 2004 från EU:s medlemsstater och från de länder som är associerade med Erasmus+ (Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet).

Utvalda deltagare kan också dra nytta av informationssessioner eller möten före avresan i Europa för att förstärka resans pedagogiska dimension.

En live Q&A-session kommer att äga rum på den officiella Facebook-gruppen #DiscoverEU den 12 januari 2022, under vilken de utvalda deltagarna kommer att få information om sin framtida resa. Ett faktablad med mer information finns tillgängligt online.

Källa EU-kommissionen