En tågresa i Luxemburg exponerar futuristiska tågstationer och gamla stålverk

Stationen ligger på linje 60, som förbinder Luxemburg med de röda länderna i södra delen av landet. Efter Esch-sur-Alzette fortsätter huvudlinjen mot Niederkorn, medan en mindre linje förgrenar sig till Audun-le-Tiche i Frankrike. Pressfoto: Jim Clemes Atelier d’Architecture et de Design, Esch-sur-Alzette

Ett kort besök i den nuvarande europeiska kulturhuvudstaden Esch-sur-Alzette, den näst största staden i Luxemburg, ger också en glimt av ett järnvägsnät, som idag främst används för persontransporter.

Efter att masugnarna i distriktet Belval stängdes i slutet av 1990-talet finns det fortfarande rester av gruvtrafik i form av skrottransporter till Arcelor Mittals elstålverk, som öppnade 1996, och borttagandet av dess stålprodukter.

Internationellt stickspår

Längs den 5 kilometer långa internationella sträckan till Audun-sur-Tiche i Frankrike, betjänad av CFL med ett klass 2000 pendeltåg varje halvtimme (1,7 kilometer lång CFL-linje på franskt territorium, som fram till 1995 med en terminalslinga och viadukt till SNCF-nätverket knöts samman) det finns ett pärlband av intressanta platser med tidigare stålverk och järnvägsanläggningar som för närvarande förbereds för bostadsutveckling.

I detta sammanhang finns det även planer på att ersätta järnvägslinjen med högfrekventa busstjänster.

Esch/Alzettes tågstation med dess futuristiska överfart till stadsparken bredvid det rödmålade vandrarhemmet på huvudperrongen, pendeltåget 2005 med De Dietrichs fabriksskylt från 1990 (senare Alstom och nu CAF) vid slutstoppet i Audun-le-Tiche tillsammans med utsikt över den höga stålbron från den tidigare fortsättningen av rutten i riktning mot Thionville ger utmärkt bild av regionen i stort.

Universitetsområde

Den omgivande markarealen som tidigare lades i träda längs rutten har nu återuppodlats för bostadsändamål, och den futuristiska Belval Université-tågstationen, som öppnar upp den tidigare stålverkstomten, har omvandlats till ett universitets-, bostads- och affärsdistrikt.

På östra sidan ligger stålverket som fortfarande är i drift och huvudsakligen betjänas av CFL Cargos godstrafik med diesellok klass 300 (MaK G 850 BB) övertagna från ARBED.

Källa: Lokrapport