I ett växande Stockholm behövs jord med bra kvalitet

Jehander Citymakadam - kolmakadam med biokol, lämpar sig för planteringar i stadsmiljö.

Stockholmsregionen växer och efterfrågan på riktigt bra jord och kolmakadam ökar i det offentliga rummet. Därför lanserar Jehander nu ett nytt utökat sortiment av riktigt hög kvalitet. All Jehander-jord och kolmakadam tillverkas utifrån riktlinjerna i AMA Anläggning respektive Stockholms stads växtbäddshandbok.

På Jehander storsatsar man nu på att vidareutveckla jordsortimentet med flera nya jordtyper för olika användningsområden, såsom uppbyggnad och förbättring av växtbäddar, anläggning och restaurering av gräsytor och planteringar. Jehander tillverkar även jordprodukter efter specifika önskemål från kunder. Samtidigt kompletterar man med ett komplett sortiment med kolmakadam, Jehander Citymakadam, avsett för stadsplanteringar. Jehander Citymakadam ger en stabil yta som inte trycks ihop av fordon eller gångtrafik, samtidigt som rötterna ges ordentligt med plats att utvecklas fritt.

bild
Jehander-jord  produceras i Ledingetäkten och Enhörnatäkten.

Jorden håller en hög och jämn kvalitet

Jehander-jorden utgår från riktlinjerna i AMA och Stockholms stads växtbäddshandbok. Den tillverkas på platser i Jehanders egna täkter som ligger avgränsade från annan växtlighet, vilket minimerar risken för inblandning av ogräs. Dessutom har kvalitetskontrollen förfinats tillsammans med externa experter och man kan därför erbjuda ett komplett jordsortiment av hög och jämn kvalitet.

bild
Jehander erbjuder bland annat kvalitetsjord för anläggning av växtbäddar och plantering av träd, buskar och perenner i stadsmiljö.

– Vi vet att anläggningsprojekt både i offentlig och privat sektor söker efter riktigt bra jord som håller över tid och vår ledstjärna har varit att ta fram marknadens bästa jordsortiment med en konkurrenskraftig prisbild. Jehander har unika förutsättningar för detta med vår tillgång till de rätta råvarorna i kombination med vår långa erfarenhet kring hur man producerar jord i toppklass, säger Mats Björkryd, vd för Jehander.

 

bild
Mats Björkryd, vd för Jehander.

 

One stop shop

Jehander är väl etablerade i Stockholmsregionen med ett komplett sortiment av jord, grus, sten, kross och sand. Genom att stärka upp jord- och kolmakadamsortimentet erbjuder man en komplett helhetslösning till alla kunder vad gäller jord, ballast, återvunna produkter, mottagning av schakt och flexibla logistiklösningar.

– Vi hör allt oftare att kunderna letar efter en helhetsleverantör som kan erbjuda korta transportvägar, smidig leverans och prisvärda produkter med en hög och jämn kvalitet rakt igenom. Vi vill vara Stockholmsområdets bästa ”one stop shop” för bygg- och anläggningsprojekt och det här är ytterligare en pusselbit, säger Mats Björkryd.

Tillverkningen sker lokalt i två av Stockholmstäkterna, Ledinge och Enhörna. De mer efterfrågade jordtyperna och kolmakadam kommer finnas på lager i alla större täkter och i centrala terminaler. Det underlättar lokal avhämtning. Jehander kan även tillverka produkter efter kundens specifika behov och önskemål.

Besök Jehanders hemsida HÄR!

 

bild