Första Parkett i Solna nomineras till MIPIM Future Project Awards

Bild: Strategisk Arkitektur.
Bild: Strategisk Arkitektur.

Solnas nya simhall och kontor i Arenastaden, ritad av Strategisk Arkitektur och AIX Arkitekter på uppdrag av Fabege och Solna Stad, har nominerats till MIPIM Future Project Awards. Första Parkett, som bidraget kallas, gör genom ett innovativt mix-use-grepp det möjligt för en simhall att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation.

I tävlingskategorin ”Mix-use” tävlar byggnader och grupper av byggnader som har en genuin mix av användningsområden. Den internationella juryn är intresserad av hur helheten skapar mer än summan av de olika delarna och hur blandningen av användningsområden integreras i en lyckad övergripande design.

Det nominerade bidraget går under namnet Första Parkett (Front Row) för att tydliggöra byggnadens fina läge i Arenastaden. Simhallen finansieras delvis genom att omfamnas av en attraktiv kombination av kontorslokaler och restauranger. Delarna sys ihop i en tidlös tegelbyggnad och bildar tillsammans en hälsosam, hållbar miljö och ett landmärke. Byggnaden blir en förlängning av Arenastaden och flätas samman med den närliggande ishallen, samt annan service, vilket skapar en naturlig mötesplats.

Med en innovativ mix av funktion och design bidrar Första Parkett till stadsmiljön. Genom att tillgodose mänskligt beteende, behov och tjänster sätts det tidigare något lågmälda området i ett nytt, meningsfullt sammanhang som bidrar till god stadsutveckling och socialt hållbar förnyelse. 

Prisutdelning äger rum på MIPIM i Cannes, 13 mars 2019.