Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Pollinerarvänlig Nationalstadspark

Publicerad av
Redaktionen - 22 maj 2019

Plantagen vill vara med och förverkliga visionen om en pollinerarvänlig Nationalstadspark med livsmiljöer, boplatser, näringsställen och flyttningsvägar för alla pollinerande insekter.

Nationalstadsparken blir nu en pollinerarvänlig park för alla typer av pollinerande insekter. Med det vill initiativet Stockholm Loves Pollinators även öka medvetenhet och sprida kunskap om pollinerarnas viktiga funktion hos allmänheten, markförvaltare och olika verksamheter. Plantagen ställer sig bakom initiativet och vill främja pollinerarnas funktion i naturen.

Situationen för pollinerande insekter är idag kritisk. Ensidigt jordbruk, bekämpningsmedel och födobrist har minskat mängden och antalet arter. I Sverige finns nu ca 270 arter av vilda bin och humlor varav ett stort antal av dessa är hotade. Även Nationalstadsparken har rödlistade arter.

Ekologi och miljötänk är grundstenar för hela Nationalstadsparken som sträcker sig från Fjäderholmarna i sydöstra Stockholm till Polishögskolan i nordväst och täcker en yta av 27 kvadratratkilometer. Alla intressenter inom Nationalstadsparken har bjudits in för att göra visionen om en pollinerarvänlig park verklig och Plantagen vill göra sitt för att bidra.

-Att agera hållbart och värna miljön ligger Plantagen varmt om hjärtat. Vi vill hjälpa till att bidra till en mer pollinerarvänlig Nationalstadspark och en bredare biologisk mångfald, säger Malin Bjurvald, Hållbarhetschef Plantagen.

Plantagen har tillsammans med HUI släppt rapporten Växttrender - Bra för Binsom visar att det finns ett brett intresse hos konsumenterna att värna den biologiska mångfalden. Plantagen har inlett ett arbete att kategorisera samt märka ut produkter i sortimentet som är pollinerarvänliga. På så vis får kunderna vägledning och kan bidra till att det i landets trädgårdar planteras fler växter som pollinerare gillar. Plantagen har nu också valt att endast sälja bekämpningsmedel innehållandes naturliga ingredienser som kan brytas ned.

Annons