Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Rejlers vann uppdrag i utbyggnaden av Sälenfjällen

Bild: Rejlers.
Bild: Rejlers.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 apr 2019

I takt med att Sälenfjällen expanderar med nya liftsystem och bostäder ökar strömförbrukningen. Malungs Elnät ska därför förstärka och bygga ut det befintliga elnätet. Rejlers har fått i uppdrag att bereda och detaljprojektera för de nya kraftledningarna i markområdet.

Samhället i stort ställer i dag höga krav på en tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft. Den planerade förstärkningen av elnätet görs för att trygga elförsörjningen i Malung-Sälens kommun samt möjliggöra för framtida expansioner av bland annat liftsystem och boende i Sälenfjällen.

Miljöaspekten är viktig i Rejlers arbete där ambitionen är en säker elförsörjning utan att skada miljön. I utbyggnaden av elnätet i Sälenfjällen kommer luftledningar att raseras, vilket ger ett bättre naturliv, speciellt för fåglar.

 

Annons