Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Stockholms stad bygger fullstor idrottshall i Gasverksområdet

Bild: AIX Arkitekter.
Bild: AIX Arkitekter.
Bild: AIX Arkitekter.
Bild: AIX Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 feb 2019

Just nu utvecklas Hjorthagsområdet i Stockholm från ett stängt industriområde till en öppen stadsdel med kontor, handel, service och kultur.  Samtidigt bygger Stockholms stad bygger en ny fullstor idrottshall i Gasverksområdet. Hallen får en spelplan på 40 x 20 meter och kommer att inrymma läktare för publik, omklädningsrum och lokaler för fäktning. Hjorthagshallen öppnar i augusti 2019.

En ny idrottshall i Hjorthagen är ett viktigt inslag i stadsutvecklingen och behovet av fullstora idrottshallar i norra innerstaden är stort. I dagsläget finns bara en fullstor idrottshall i norra innerstaden, Engelbrektshallen som invigdes hösten 2013. 

Hjorthagshallen kommer bli en fullstor idrottshall med spelmåtten 40 x 20 meter, vilket gör den godkänd för sporter som exempelvis handboll, innebandy och futsal. Spelplanen kommer att vara delbar på mitten genom en ridåvägg. I hallen kommer det finnas läktare, omklädningsrum, lokaler för fäktning och förråd.

Hjorthagshallen, Hjorthagens Idrottsplats 2, ligger intill nya Bobergsskolan och Hjorthagens idrottsplats. Under dagtid kommer hallen att användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Den nya idrottshallen i Hjorthagen får en arkitektonisk utformning som anpassar sig till den intressanta närmiljön och den industriarkitektur som finns bevarad från när i Gasverksområdet byggdes på 1890-talet.

Hjorthagshallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Guld. Det innebär att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller, grönt tak samt godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader i Norra Djurgårdsstaden. Hallen uppförs med inriktning passivhus, ett energieffektivt hus som uppfyller höga krav på energiförbrukning och utsläpp.

Byggandet av den nya idrottshallen påbörjades 2017. Hallen beräknas vara klar i augusti 2019.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samarbete med idrottsförvaltningen.

Annons