Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Alvik Östra förtätas med 1 800 bostäder

Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 feb 2019

Ett nytt programförslag ligger ute för att skapa en mer sammanhållen stadsmiljö i Alvik östra. Förslaget omfattar cirka 1 800 nya bostäder, en ny skola med bibliotek, en idrottshall samt sex förskolor. Tanken är att utveckla befintliga parker, platser samt gröna promenadstråk och stråk längs med vattnet.

 

Bostäderna är en del av de 140 000 nya bostäder som planeras i Stockholm till 2030. Tanken är att skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud och service.

Bostäderna planeras huvudsakligen som lägenheter i kvarter. Ambitionen är att ha en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter.Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som t ex Barnängsfabriken, Vita villan, Laboratoriebyggnaden, Tranebergsstugan och Tranebergs gård kommer att bevaras.

 

En ny grundskola för 900 elever är planerad vid Alviks strand tvärbanestation och Alviksberget. Här planeras också ett bibliotek samt en fullstor idrottshall. Idrottshallen är tänkt att ligga under ett bostadskvarter.

 

I programmet planeras för sex nya förskolor. Tre förskolor planeras i bottenvåningar på kvarteren. Ytterligare tre friliggande förskolor är planerade. Totalt blir det 29 förskoleavdelningar. Ett nytt bostadsnära torg vid Alviks strands tvärbanestation och flera nya, mindre, offentliga mötesplatser planeras. Tranebergs Fritidspark ska rustas upp och utvecklas med bland annat en ny 7-spelsplan.

 

Alviks torg är en central plats och tyngdpunkt i området. Bussterminalen föreslås i framtiden flyttas till ett nytt läge väster om Vidängsvägen. Då kan torget utvecklas till en plats för vistelse och handel. Själva utformningen av torget kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbete.

 

Tennishallen söder om Alviks torg ska bevaras och byggas till med bostäder som har lokaler för publik verksamhet, som till exempel handel och service i bottenvåningarna.

 

I strategiska lägen där lokaler lämpar sig planeras för publika verksamheter som handel och service. Hus i lugnare lägen får verksamheter, som till exempel förskolor, gemensamhetslokaler och kontor, i bottenvåningarna. Totalt planeras för cirka 7.300 kvm lokalarea, varav 5.500 kvm i bottenvåningar.

 

Inom området planeras en trafiklösning med fokus på gående och cyklister och deras framkomlighet. Planen är att begränsa antalet motorfordon, främst genom god tillgång till vardaglig service och kollektivtrafik.

Annons

SM i Vattenruschbana

Nu är det återigen dags att kora Sveriges snabbaste vattenrutschbaneåkare för fjärde året i rad. Fur...