Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Siffrorna för för Sveriges Gästhamnar vänder uppåt

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 08 jan 2019

Trenden är tydlig, från norr till söder i Sverige, nu när en stor del av gästhamnarna har levererat sin årliga statistik. Efter flera års nedgång av båtanlöp i hamnarna, har siffrorna nu vänt uppåt i  jämförelse med 2017. Fler upptäcker nu Sveriges skärgårdar och det klimatsmarta seglingsalternativet till naturnära upplevelser.

Samtidigt riskerar Sveriges Gästhamnar att tappa i servicenivå och anläggningsstandard, vilket kommer att påverka besöksnäringen på den lokala destinationen. Beskattningen av gästhamnsplatsen är den högsta, och helt fel, då gästen betalar 25 procent moms på sin övernattning i gästhamnen medan övrig besöksnäring, hotell, camping, ställplatser och vandrarhem m fl. har en mycket lägre moms mellan 6-12 procent. Detta ger en kraftig och snedvriden konkurrens inom besöksnäringen, som borde ha en enhetlig moms för en ökad tillväxt. Riksföreningen Gästhamnar Sverige vill inte bara ha konkurrens på lika villkor, utan också tydliga och enhetliga momssatser för hela besöksnäringen, en av landets viktigaste näringar med tillväxtpotential.

Sveriges Gästhamnar är porten för över 500 000 fritidsbåtar och är det första mötet vid Sveriges alla sjö, kanal och kustnära destinationer. Idag tillför dessa båtgäster viktiga turismintäkter och arbetstillfällen på destinationen. Detta är och har kommit att bli en mycket värdefull del för de sjö och kustnära kommunernas intäkter till detaljhandeln, restauranger, transporter och den maritima servicenäringen. Hela 80% av intäkterna från båtgästerna i en svensk gästhamn tillfaller destinationen och endast cirka 20 procent tillfaller gästhamnen. Båtbesöken måste ses som mycket viktiga, för den lokala utvecklingen och sysselsättningen, där gästhamnen som boendeanläggning och hög servicenivå utgör en viktig motor och stark attraktion till destinationen. 

När en större andel av intäkterna och ekonomin i en gästhamn tillfaller destinationens övriga näringar, kan det lätt bli lite av en snedfördelning av intäkterna.  Gästhamnen och dess organisation har idag ett mycket stort behov av att underhålla och investera i såväl trygga och dyra hamnanordningar och i ett professionellt och utbildat värdskap.