Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, maj, 27 2019
Senaste Nytt

Hotel Öresund Conference & Spa tilldelas stadsbyggnadspris

Bild: Landskrona Stad.
Bild: Landskrona Stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 dec 2018

Det står klart att Landskrona stads stadsbyggnadspris 2018 går till nya Hotel Öresund Conference & Spa för att ha bidragit till att skapa en ny central mötesplats i Landskrona. Hotellet uppnår höga arkitektoniska värden till glädje för nutida och framtida Landskrona. Fastighetsägare är Stadskajen Hotell Fastigheter AB, byggherre är Arne Paulssons Byggnads AB och arkitekt är Jais arkitekter.

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå. I år utsågs nya Hotel Öresund Conference & Spa till pristagare. Fastighetsägare är Stadskajen Hotell Fastigheter AB, byggherre är Arne Paulssons Byggnads AB och arkitekt är Jais arkitekter.

Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:

”Med Hotel Öresund Conference & Spa vitaliseras Landskrona med en ny central mötesplats för invånare och besökare. Dess betydelse för näringsliv och destinationsutveckling kan inte överskattas. Med ett starkt grepp i stadsutvecklingen och höga ambitioner hos alla inblandade förvandlas det tidigare trasiga och slitna Jönsaplan till ett attraktivt och värdigt stadsrum med kyrka, stadshus, hotell, bostäder, park, torg och kajer. Hotellbyggnaden ger tydligt uttryck för vår tid men samtalar även med vår historia genom anpassning till kyrkan mitt emot med sin fasad av tegel och natursten. Med bra material, väl avvägda proportioner och en omsorgsfull fasadutformning uppnås höga arkitektoniska värden till glädje för nutida och framtida Landskrona.”

Annons