Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ramboll erhåller hållbarhetsuppdrag vid utvecklingen av Liseberg

Bild:  Liseberg.
Bild: Liseberg.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

Inför Göteborgs 400-årsjubileum planerar Liseberg att bygga en vattenpark och ett upplevelsehotell i närheten av nöjesparken. Vid byggnation får Ramboll ansvar för det övergripande hållbarhetsprogrammet och BREEAM-certifieringsstöd.

– Uppdraget innebär att vi stödjer Liseberg med utformning och implementering av hållbarhetsprogram för både hotellet och vattenparken. Vi hjälper till att uppföra två tekniskt avancerade byggnader med låg miljöpåverkan i en komplex och tät stadsmiljö, som kommer att göra stadsdelen mer levande och attraktiv, berättar David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll.

Liseberg arbetar med en bred helhetsvision för hållbarhetsfrågorna i projektet. Fokus inom den sociala delen är en anläggning som är inbjudande och tillgänglig för alla. Miljö- och hälsofrågorna hanteras huvudsakligen inom ramen för en BREEAM-certifiering av byggnaderna.

Jubileumsprojekt med låg miljöpåverkan

Liseberg Jubileumsprojekt är den vattenpark och det upplevelsehotell Liseberg planerar för att uppföra söder om den befintliga nöjesparken. Projektet är tänkt att stå klart under tiden för Göteborgs 400-års- och Lisebergs 100-årsjubileum, det vill säga mellan 2021 och 2023.

I upplevelsehotellet planeras för 450 familjerum med stark tematisering, medan inomhusvattenparken kommer att innehålla såväl upplevelsepooler och vattenattraktioner som relaxområden och restaurang. Båda anläggningarna kommer att vara öppna året runt.

Ramboll ansvarar för det övergripande hållbarhetsprogrammet för beställarens räkning samt inventering av naturvärden av ekolog. I det ingår också att föreslå åtgärder för ökad biodiversitet och förbättrade ekosystemtjänster såsom inhemska växtarter som i sin tur kan attrahera t.ex. insekter och fåglar i området. David Lindgren kommer att ha rollen som BREEAM Assessor, vilket innebär att ge övergripande strategiskt stöd och råd samt att granska att byggnaderna uppfyller BREEAMs kriterier.

Uppdraget sträcker sig från och med systemhandlingsprojektering som påbörjas nu till och med inflyttning.

Annons