Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Tyréns gestaltar Lerums nya idrottshall

Publicerad av
Simon Matthis - 02 jul 2018

Tyréns har i uppdrag att gestalta en multifunktionell idrottshall i Lerum Centrum. Byggnadens moderna utformning, tillsammans med dess funktion, kommer utgöra ett viktigt bidrag till utvecklingen av Lerums framtida stadsmiljö. Med ett brett användarfokus kommer anläggningen erbjuda alltifrån skolgymnastik till turningar, med en publikkapacitet på 1000 personer.

 

– Vi gör alltifrån att ta fram koncept och idé, till att projektera färdiga byggritningar. Unikt för det här uppdraget är att vi jobbar parallellt med att anläggningen byggs, säger Lars-Erik Berghog, uppdragsansvarig arkitekt, på Tyréns.

 

Lerums tätort är i förvandling och kommer de närmsta åren förändras till en mer stadsliknande miljö.Som ett första steg i Lerums urbana stadsutveckling, planerar Lerums kommun, att bygga en ny idrottshall bredvid Dergårdsgymnasiet. Projektering pågår just nu och idrottshallen förväntas stå klar sommaren 2019.

 

– Huset har en hög ambitionsnivå och kommer att användas mycket. Anläggningen är delbar, vilket gör att man kan dela upp den i två olika hallar. När man tar bort väggen kan man dra ut läktare så att man kan använda hallen på ett tredje sätt, med utrymme för turnering och publik, säger Lars-Erik Berghog.

 

Målgruppen för idrottshallen är gymnasieskolans idrottsverksamhet på dagtid. Därutöver kommer föreningar och annan tävlingsverksamhet ta plats övriga tider i anläggningen. Gestaltningens mål är höga, såväl konceptuellt, funktionellt och säkerhetsmässigt. Ambitionen med arkitekturen är att hitta en hållbar idé som lyckas koppla ihop exteriör med interiör samt funktion med estetik.

 

– Fasaden har trappningar som följer Alingsåsvägen, vilket gör byggnaden till ett intressantare hus som följer gatan och samtidigt löser problemet med en svängd tomtlinje. Taksprången som markerar entrén ger byggnaden såväl karaktär som väderskydd. Det ska bli otroligt kul att se det färdiga resultatet, säger Lars-Erik Berghog.

 

Sporthallen, vars namn ännu inte är bestämt, kommer byggas i anslutning till Dergårdsgymnasiet i Lerum. Skolan kommer på sikt att ersättas med en ny skolbyggnad och på nuvarande skoltomt kommer bostadsbebyggelse att uppföras i kvartersform. Uppdraget är en partneringentreprenad mellan Lerums kommun och AF-gruppen där Tyréns är arkitekt. Projektering pågår och anläggningen förväntas stå klar sommaren 2019.

Annons