Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, mar, 24 2019
Senaste Nytt

Nytt förslag ställer högre krav för användning av konstgräs i Stockholm

Foto: Hangsna.
Foto: Hangsna.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 jun 2018

 Nu presenterar Stockholms stad nya förslag till riktlinjer som främst fokuserar på att begränsa användningen av gummigranulat i konstgräsplaner och ställer tydliga kemikaliekrav. Miljöförvaltningen i Stockholms stad tagit fram en rekommendation för användningen av konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi för stadens verksamheter, som nu kommer gå ut på remiss till berörda nämnder.

Konstgräsplaner är, efter vägtrafiken, en av de största utsläppskällorna av mikroplast i naturen, och enligt IVL sprids varje år cirka 2000 ton mikroplast från Sveriges konstgräsplaner.

- Vi måste ta ansvar för vår påverkan på miljön, och vi måste välja naturliga material framför plasten. En enda konstgräsplan kan idag sprida 2-3 ton gummigranulat per år, det är stora mängder som riskerar att hamna i våra sjöar och vattendrag. Den utvecklingen måste stoppas, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Rekommendationerna i korthet:
1. Undvik – hitta ersättningsprodukter och minimera ytorna med ej naturligt material
2. Ställ krav på material
3. Följ upp – hårdare kontroll från staden
4. Utforma för att undvika spridning – gör det möjligt att samla upp mikroplast
5. Skötsel för att undvika spridning – se över snöröjning och borststationer

I Stockholms stad finns idag cirka 90 konstgräsplaner. Konstgräs anläggs även på vissa platser i parker där det är hårt slitage.Olika slag av platsgjutet gummi används i lekmiljöer som markbeläggning. Det gäller till exempel lekplatser, förskolegårdar och skolgårdar.

Annons