Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Byggstart för Sjöbo kommuns aktivitetspark

Bild: Sjöbo Kommun.
Bild: Sjöbo Kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 maj 2018

Nu har man tagit det första spadtaget för Sjöbo kommuns aktivitetspark, som är på väg att skapas i Malenas park.

Parken ska stå klar i november berättar, berättar projektledare och utvecklingsledare Åsa Löfgren, som arbetar på tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun.

Tekniska förvaltningen är också förvaltningen som har fått i uppdrag av tekniska nämnden att först utreda och sedan verkställa beslutet att bygga parken.

Aktivitetsparken placeras i Malenas park längst stråket Sjöbo Simanläggning och Möllers Mosse. Här ska skapas ett aktivitetscentrum med parkour, boule och skate. En nyhet i planeringen är att det också blir en schackbräda i storformat. Aktivitetsparken ska vara en naturlig mötesplats över generationsgränserna, och folkhälsan är central i planeringen.

Fakta
Entreprenör är Gustav R Johansson.

Arbetet med parken har pågått sedan november 2015 få nämnden gav förvaltningen uppdrag att utreda en aktivitetparken.

I januari 2016 startade medborgardialogen.

Boverket har bidragit med fyra miljoner kronor.

Annons