Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Sernekes planer för Fjätervålen formas

Fotograf: Nisse Schmidt
Fotograf: Nisse Schmidt
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 apr 2018

 Sernekes planer för satsningen på fjällanläggningen Fjätervålen börjar nu att ta form. Fler stugor och lägenheter, ny sittlift, ny centrumbyggnad med hotell, camping, ökad satsning på alpin- och längdskidåkning samt året runt-aktiviteter är något av det som den nya planen innehåller.

Sedan i januari i år, när Serneke först engagerade sig i Fjätervålen, har ett intensivt arbete pågått för att presentera en plan för ett framtida Fjätervålen. Bara knappt tre månader senare finns konkreta förslag framtagna för en ambitiös satsning ända fram till 2028.

– Planen är att bevara och utveckla det som är unikt med Fjätervålen men att utveckla anläggningen med långsiktigt hållbara lösningar i fokus. Ambitionen är att bli Nordens mest hållbara fjälldestination och en innovativ testbädd för hållbart byggande och digitalisering, säger Ola Serneke, ordförande i Fjätervålen AB samt VD och koncernchef för Serneke Group.

Under de närmaste åren är planen bland annat att utveckla en ny sittlift, toppstuga, längdspår samt nya campingplatser. Även en ny centrumbyggnad med bland annat hotell och konferensfaciliteter, skidshop, restaurang samt fler stugor och lägenheter ligger i de närmaste årens planering.

En central del i Sernekes satsning består också i att bygga upp ett utbildningscenter och bra rekreationsmöjligheter för koncernens anställda.

Målsättningen är att hela utvecklingen och ombyggnationen ska vara klar 2028. .

Fjätervålen och Serneke för nu diskussioner med Älvdalens kommun och andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Dalarna kring detaljplanefrågor och andra tillstånd med ambitionen att inleda exploateringen under 2019.

Annons