Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, mar, 26 2019
Senaste Nytt

Stor ombyggnation av skolor, förskolor och sporthallar i Nacka

Oxelvägens förskola kommer att stå färdigställd i juni 2019. Fotograf: Illustration: Scharac Arkitektur.
Oxelvägens förskola kommer att stå färdigställd i juni 2019. Fotograf: Illustration: Scharac Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 22 feb 2018

Sedan 2015 har Nacka kommun och NCC ett strategiskt partneringsamarbete som omfattar fjorton projekt där skolor, förskolor och idrottshallar ska utvecklas och byggas. NCC har genom ett långsiktigt samarbetsavtal, gett Sandbäckens förtroendet att projektera och utföra kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med dessa om- och nybyggnadsprojekt.

- Jag är stolt över förtroendet att få vara en partner och därmed bidra i utvecklingen av Nacka kommun. Redan idag har vi levererat en komplett VS-installation i samband med uppförande av Utskogens nya förskola som nu står färdig. säger Ted Rustas, Projektchef, Sandbäckens i Stockholm.

Ytterligare två projekt genomförs just nu. Det är nyproduktion av nya Myrsjöskolan med tillhörande sporthall, uppförandet av Ältadalens förskola, där inflyttning är planerad under 2018. Samtidigt pågår projekteringen för fullt för ytterligare en förskola och två skolor

- Syftet med samarbetet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra projekt i strategisk partnering. Samarbetet bygger på tillit, förtroende och öppenhet mellan NCC, Nacka Kommun och Sandbäckens, där parterna tar till vara på varandras kompetenser och resurser med projektens bästa i fokus i alla skeden, säger Claes Ullén, Projektchef, NCC Building.

 

 

Annons