Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Småland kan få ny nationalpark

Flygbild över sjön Åsnen. Fotograf: Foto: Bergslagsbild.
Flygbild över sjön Åsnen. Fotograf: Foto: Bergslagsbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 jan 2018

I en proposition föreslår Regeringen att en ny nationalpark bildas runt sjön Åsnen i Alvesta och Tingsryds kommuner. Åsnens land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden och ger plats åt ett rikt växt- och djurliv med ett stort antal rödlistade och fridlysta arter.

I nationalparkerna finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Regeringens förslag att bilda ytterligare en nationalpark är en del i satsningen på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under den långa tid det tar att bilda en ny nationalpark.

– Våra nationalparker är unika naturområden som är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Att bilda Åsnens nationalpark bidrar till att tillgängliggöra skyddad och värdefull natur för fler, säger miljöminister Karolina Skog.

Bildandet av nationalparken är ett ytterligare steg i uppbyggnaden av ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Sveriges nationalparker är stora turistattraktioner som lockar både svenska och utländska besökare. Det gör att parkerna, utöver att bidra till att bevara den biologiska mångfalden, också får betydelse för besöksnäring, regional tillväxt och lokal utveckling. Genom att inrätta Åsnens nationalpark skapas nya och bättre möjligheter att ta emot besökare. Det kommer att göras särskilda satsningar kring information, naturvägledning och tillgänglighet för att underlätta för besökarna och för att höja kunskapen om värdefulla naturmiljöer.

Senaste gången regeringen föreslog en ny nationalpark var 2009.

Annons