Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jan, 24 2019
Senaste Nytt

Malmö Idrottsgrundskola byggs ut

Visionsbild av ny den nya sporthallen och skolan, vy från sydväst. Illustration: Chroma arkitekter.
Visionsbild av ny den nya sporthallen och skolan, vy från sydväst. Illustration: Chroma arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 dec 2017

Fler barn får möjlighet att gå på Malmö Idrottsgrundskola. Nyligen antog stadsbyggnadsnämnden i Malmö en detaljplan för en del av Stadionområdet, där Malmö Idrottsgrundskola ligger. Beslutet i innebär att skolan får en ny byggnad som samlar verksamheten. Den kan också utökas med cirka 300 elever, från dagens 235 till 540 elever.

En sporthall ska byggas som kan användas både av Malmö Idrottsgrundskola, Malmö Idrottsgymnasium och föreningslivet. Sporthallen planeras få 1500 åskådarplatser.

Så mycket som möjligt av träden och grönskan ska bevaras, och skolgården ska utformas så att den upplevs som en del av parken. En gångbro planeras mellan skolbyggnaden och taket på sporthallen, som blir en del av skolgården. Både de gröna miljöerna och lokalerna ska kunna användas till olika aktiviteter av olika grupper på olika tider.

För att skapa en trafiksäker miljö för barn och skolungdomar och göra det lättare att röra sig mellan parkens olika delar föreslås genomfartstrafiken på Eric Perssons väg stängas av för bilar. Gatan ska vara öppen för gång- och cykeltrafik.

– Idrottsgrundskolan integrerar elever från alla delar av Malmö. Stadionområdet blir ett multifunktionsområde som ska kunna användas av fler barn, unga och vuxna för lek, lärande och rekreation. Fler besökare i området och att vi tar bort smitvägen för bilister innebär trygghet för cykelpendlare och flanörer, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Delar av Stadionområdet kan idag upplevas som otryggt, hårt och öde. Nu utvecklas området mot en grön stadsdel för utbildning och idrott, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons