Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jan, 24 2019
Senaste Nytt

Södra Dalby kan få ny skola och idrottshall

Bild: Anton Holmquist Soasta.
Bild: Anton Holmquist Soasta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 dec 2017

Byggnadsnämnden har beslutat att förslaget till detaljplan för ett område i södra Dalby ska gå vidare till samråd. Detaljplanen omfattar en ny skola för över 400 elever och en idrottshall. 

Södra Dalby har växt under senare år. Tidigare utbyggnadsetapper i Påskagänget har bestått av bostäder, förskola och en park, Tegelbruksparken. Nu möter vi också det ökande behovet av en ny skola i närområdet för barnen i årskurs F-6.

– Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Det känns därför extra bra att den utlovade nya skolan i Påskagänget i Dalby kommer närmare att byggas, säger Björn Abelson (S), ordförande i Byggnadsnämnden i Lund.

Själva skolbyggnaden föreslås byggas i en till två våningar med en möjlighet att längre fram bygga på med ytterligare en våning på delar av skolan. Skolan kommer att ha plats för 420 elever. Den idrottshall som integreras i skolan ska kunna användas även till olika fritids- och kulturaktiviteter.

Det aktuella området ligger väster om Påskagänget. Det kommer att knytas ihop med bostadskvarteren med skyddade gång- och cykelvägar och det finns även ett stråk som leder in mot Dalby centrum. Bilar som ska till skolan och idrottshallen föreslås köra via Pinnmöllevägen.

Detaljplanen kommer att nu att skickas ut på samråd så att berörda grannar, formella remissinstanser och andra intressenter får lämna sina synpunkter. Om allt går som planerat kommer det att finnas en antagen detaljplan under hösten 2018. 

Annons