Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Nya CIK Idrottscentrum byggs i Knivsta

Bild: Mattias Dellmo, Norconsult
Bild: Mattias Dellmo, Norconsult
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2017

Nu byggs Knivsta kommuns största projekt någonsin. Ett nytt centrum för idrott och kultur, med arbetsnamnet CIK uppförs. Anläggningen kommer bland annat att bestå av två stora sporthallar, kampsportslokal scenkonstlokal, ishall och gemensamma kommunikationsytor med café, förråd, kontor och konferensrum.

Norconsult har varit engagerade med flera olika discipliner i projektet. Våra planarkitekter har tagit fram detaljplanen för anläggningen, där angivelser för huset i förhållande till järnvägen var viktigt att ta hänsyn till ur ett riskperspektiv. Våra arkitekter har i sin tur arbetat med den totala gestaltningen av huset, både invändigt och utvändigt. Byggnaden är också gestaltad för att möta alla användares behov på tillgänglighet.

Gestaltningen av anläggningens scenkonstlokal har genomförts i ett framgångsrikt samarbete mellan våra arkitekter och akustiker. Här har arkitekterna gestaltat den fysiska lokalen och akustiker säkerställt en god ljudmiljö och AD-teknik anpassat för all slags scenkonst - musik, teater, tal och konferenser. Våra landskapsarkitekter har ansvarat för gestaltning av anläggningens utemiljö, bland annat med tillgängliga entréer utanför huset, cykel- och bilparkeringar och elstolpar för parkering och laddning av elbilar.

Passivhuscertifierad anläggning

CIK byggs enligt principen ”Passivhus” vilket innebär att det blir mycket energisnålt. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. Betong används för mötet med marken i grundläggningen och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå, ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst. CIK:s ishall blir troligen världens första att bli passivhuscertifierat.

CIK är kommunens hittills största byggprojekt, och beräknas vara färdigställt årsskiftet 2019/2020.

Annons