Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Planer för utveckling av stadshuset i Sundsvall

Bild: Castellum.
Bild: Castellum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 okt 2017

Castellum vill bidra till att stärka Sundsvalls och Stenstadens attraktionskraft. Därför pågår nu planer för att bygga om outnyttjade utrymmen i Stadshuset samt att uppföra en ny hotellbyggnad i Stadshusparken. Hela parken skall också få ett lyft för att bli mer attraktiv för invånare och besökare

Tre av Skandinaviens mest erkända arkitektkontor har fått i uppdrag att rita på utformningen av ett potentiellt nytt hotell i Sundsvalls stadshus och den intilliggande Stadshusparken.

Målsättningen är att skapa nya mötesplatser, upplevelser och värden i Sundsvalls stadsmiljö för att öka besöksnäringen både avseende affärsturism och privatturism men också att ge en positiv effekt på stadslivet och handeln i stort.

Uppdraget omfattar ett hotell i storleksklassen 150 rum med konferens, festvåning och restaurang. Den genuina karaktären i byggnadsminnet, Stadshuset, ska bevaras och renoveras. Vidare ska fastigheten utvecklas genom att förädla outnyttjade utrymmen på vindsvåningen. De arkitekter som anlitats för uppdraget är Henning Larsen Architects från Danmark, Snøhetta från Norge och Marge Arkitekter från Sverige.

- Vi är ödmjuka inför uppgiften och känner respekt för de vackra byggnaderna och den unika stadskärna som vi har i Sundsvall, säger Per Persson, Affärsutvecklare Region Stockholm-Norr i Castellum. 

Castellum önskar med detta initiativ även visa på de nya möjligheter som kan frigöras i Stenstaden genom att förädla kvarteret där Stadshusparken ligger. Tanken är att skapa en ny och mer attraktiv park för alla årstider samtidigt som en ny byggnad uppförs i kvarteret.

Förslagen till hotell samt utveckling av den befintliga fastigheten skall presenteras i december. Därefter fattar kommunen beslut om planbesked.