Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Regeringen ger ökat stöd till idrotten

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Foto: Riksidrottsförbundet/SISU
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Foto: Riksidrottsförbundet/SISU
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 sep 2017

Regeringen ökar stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018. Idrottens stöd blir sammanlagt 1 954 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Riksidrottsförbundet. 

– Jag välkomnar att regeringen ökar idrottens stöd med 19 miljoner kronor. Socialdemokraterna ska ha ett erkännande för att de har uppfyllt sitt vallöfte att öka stödet till idrotten med 227 miljoner kronor under mandatperioden, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet i pressmeddelandet.

Det särskilda stöd till idrotten som initierades av regeringen 2015 för arbete med integration fortsätter och har blivit en del av det ordinarie anslaget.

– Det är glädjande att regeringen ser idrottens kraft som medspelare i en våra stora samhällsutmaningar med snabbare etablering av våra nyanlända, minska den ökande segregationen och ett starkt integrationsarbete, säger Björn Eriksson.

Regeringen avsätter 250 miljoner kronor till lovaktiviteter och 300 miljoner kronor till ökad simkunnighet. Stödet ska fördelas via länsstyrelserna till kommunerna.

–­ Både lovaktiviteter och ökad simkunnighet är viktiga satsningar där vi ser fram emot en god dialog med länsstyrelserna och kommunerna för att idrotten ska kunna vara en del av denna satsning och nå så många barn och ungdomar som möjligt, säger Björn Eriksson.

Den satsning på daglig rörelse och idrott i grundskolan som regeringen aviserade i våras lyfts fram i budgetpropositionen, men det finns inga särskilda medel kopplade till satsningen. Detta är en klar brist.

– Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse, de fina orden måste fyllas med kullerbyttor, klätterställningar och lekar på skolgårdar över hela landet. Regeringens utlovade satsning för rörelse förutsätter att det också tillsätts resurser, säger Björn Eriksson.