Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Simhall Sundsvall utvecklas till Himlabadet

Bild: Norconsult.
Bild: Norconsult.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 sep 2017

Sundsvalls kommun har anlitat Norconsults arkitekter för att genomföra detaljprojektering för ny simhall med en ny bassäng, omklädningrum och relax. Planen är att simhall Sundsvall byggs ihop till Himlabadets äventyrsbad och sporthall under 2017-2018.

 

Under projektets gång har man strävat efter att ge simhallens besökare en positiv upplevelse av byggnaden, genom kreativa lösningar som är väl anpassade till det angränsande Himlabadet.

Färgsättning, materialval och utformning är miljömässigt och designmässigt hållbara samtidigt som simhallen ska vara funktionell i många år framöver. Anläggningens designtema är den svenska skogen och Sundsvalls lokalhistoria. Därför är trä, sten, eld och vatten ingående element.