Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Barkarby får ytterligare T-baneuppgång

Visionsbild framtida stadskvarter i Veddesta: White arkitekter
Visionsbild framtida stadskvarter i Veddesta: White arkitekter
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 31 maj 2017

Järfälla kommun och Stockholms läns landsting skriver avtal om att, utöver den redan planerade stationsuppgången i anslutning till Barkarby station, bygga ytterligare en stationsuppgång som ska ligga centralt mitt i de framtida stadskvarteren i Veddesta. Avtalet innebär att Järfälla kommun satsar ytterligare 91 miljoner kronor, öronmärkta för den nya stationsuppgången.

- Veddesta står inför en spännande omdaning som nu möjliggör bostäder, sjukhus, skola, kontor, multisportanläggning, hotell och handel. Det finns ett stort intresse för att investera i Veddesta. En andra t-baneuppgång kommer att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen och öka områdets attraktionskraft ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Beslutet om tilläggsavtal till genomförandeavtal för tunnelbana gällande finansiering av en ny stationsuppgång i Veddesta togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 29 maj.