Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Humanistiska teatern i Uppsala snart färdig

Bild: White Arkitekter.
Bild: White Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 apr 2017

I nära samarbete med Uppsala universitet har Akademiska Hus uppfört en ny arena vigd till det humanistiska samtalet, Humanistiska teatern. Utöver teatersalong rymmer fastigheten även kontor, mötes- och undervisningslokaler.

Målsättningen har varit att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Här ska människan som tänkande och skapande individ stå i centrum. Den Humanistiska teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle – lokalt, nationellt och internationellt.

Huset kommer även att fungera som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom campusområdet Engelska parken. Med teatersalong, kontor, mötes- och undervisningslokaler blir det ett tillskott till flera institutioner. Humanistiska teatern kommer även att vara tillgänglig för fristående verksamheter och kunna nyttjas kvällstid för olika evenemang, föreläsningar och möten.