Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

Fartygstrafik året om med nytt isgående fartyg

Illustration: SALTECH Consultants
Illustration: SALTECH Consultants
Publicerad av
Jessica Nejman - 17 feb 2017

Waxholmsbolagets har förvärvat ett nytt isgående fartyg som är byggt för att kunna gå i trafik året runt, oavsett väderlek. Sommaren 2018 driftsätts fartyget.

Den 6 mars undertecknade Waxholmsbolaget ett avtal på det nya fartyget. Det estniska varvet Baltic Workboats AS kommer att utföra bygget.

– Att fartyget är isgående säkerställer att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får trafik året runt, säger Peter Kristiansson, affärsförvaltare på trafikförvaltningen.

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 resenärer en sommardag och cirka 1 500 resenärer en vinterdag. Fartyget kommer att trafikera norra skärgården via bryggorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söderäng och Solö. För att kunna gå till alla bryggor finns krav att klara ett begränsat djup på 2,5 meter.