Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Satsning på förbättring av Sveriges ridanläggningar

Bild: Dreamstime
Bild: Dreamstime
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 mar 2016

Ridanläggningar runt om i landet är slitna. Ibland är de inte ens byggda för hästverksamhet från början, utan om- och tillbyggda allt eftersom åren gått och behoven utvecklats. I november förra året tog Ridsportförbundet (SvRF) fram ett viktigt material fram för att skapa förståelse för ridsporten och dess behov: Anläggningsguiden. Denna gör förbundet nu vad man kan för att sprida till beslutsfattarna i landets kommuner.

Ridsportförbundet presenterar nu den största satsningen på ridanläggningar på länge. Förbundet har arbetat fram en helt serie med material som har sin funktion när man planerar för byggandet av en anläggning.

”Idrottsanläggningar för hästsport” handlar om långsiktig planering av verksamhet och hur den kan utvecklas under tid, avtalsskrivning mellan brukare och fastighetsägare och även en checklista på olika saker man ska beakta under planeringen.

”Ridanläggningar - En Guide” försöker svara på dessa frågor och ger exempel på olika lösningar. Ridunderlag - En Guide handlar specifikt om ridunderlag, som är viktigt för hästarnas hållbarhet och ekonomi. Dessutom finns dokument för egenkontroll,

Materialet ”Hästhållning med kvalitet” hjälper till att kontrollera att man fått med allting som är viktigt. SvRF besöksprotokoll är ett egenkontrolls-system för förbundet och en verksamhetsutvecklingsunderlag för föreningar. Allt detta presenteras närmare vid mässan Träffpunkt Idrott i Göteborg 15-17 mars.

För säkra och effektiva anläggningar

Anläggningsguiden är ett verktyg eller hjälpmedel för att i slutändan kunna nå fram till en kvalitetsmärkning. Det räcker dock inte enbart att bygga rätt utan det handlar om vad man fyller byggnaderna med.

-Det är väldigt viktigt att det finns dialog mellan kommunen och de som ska ha anläggningen. Vi har upptäckt brister i den kommunikationen  eftersom kommunerna inte har insikt i hur komplext projekt en ridanläggning är. Dessutom påverkar driftmodellen och utformningen kraftigt på föreningens möjligheter att klara av driften när bygget är klar, berättar Markku Söderberg, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och anläggningssektion.

Därför tog ridsportförbundet 2015 fram en guide som visar vad de som driver ridanläggningar bör tänka på i olika steg. De flesta ridanläggningar som byggdes under sjuttio- och åttiotalet är av naturliga skäl slitna. Problemen på befintliga anläggningar är av alla sorter. Det rör sig inte alltför sällan om bristande planering och/eller kunskap. 

-Jag besökte en anläggning som hade läktarkapacitet på 200 besökare, vilket är bra eftersom man då kan anordna tävlingar, men samtidigt fanns bara ett tjugotal parkeringsplatser. Ett annat exempel är bristen på omklädningsrum. Ibland finns inget alls, ibland finns ett enda. Jaghar aldrig varit med om andra sporter där män och kvinnor, pojkar och flickor får dela lpå samma omklädningsrum, säger Anna Reilly, Svenska Ridsportförbundets Ridskolerådgivare.

Det är viktigt att bygga för det ändamål som anläggningen är syftad att användas till. Att nogsamt planera och tänka igenom vilken verksamhet man vill och kan bedriva. Hur ser demografin tillväxten i samhället ut?

I anläggningsguiden betonas just vikten av att tänka brett eftersom att det är många som vill rida och för att så många som möjligt ska få tillgång till anläggningarna.

 Kostsam sport

Ett annat problem är att det är svårt för föreningar att själva satsa på anläggningar eftersom kostnaderna är så höga.

-Hästar kostar pengar. Det gör de oavsett om det är ridskola eller tävling just den dagen. Ridskolan fungerar ofta som en fritidsgård för många barn och ungdomar samt ett andningshål för vuxna vilket gör att ridskolan har en oerhört stor funktion för väldigt många personer, säger Anna Reilly.

Det som skiljer från andra sporter är alltså ansvaret för hästarna, som behöver tillsyn omvårdnad året runt. Eftersom hästar och ridundervisning kräver kunskap, erfarenhet och utbildning krävs anställd personal för att kunna bedriva en säker verksamhet för häst och människa.  Personalen är många gånger högskoleutbildade vilket ger kvalitét på pedagogisk upplägg.

Förutom utfordring och underhåll av djuren fortgår ett ständigt slitage i de områden där djuren vistas. Det medför i sin tur att det även är jämförelsevis mer krävande att sitta i en styrelse för en ridskola då man har ett arbetsgivaransvar liksom ett ansvar för djuren med tanke på jorbruksverkets lagar och regler. 

-Min man sitter i styrelsen för ett innebandylag så det är ju lätt att jämföra med exempelvis den sporten. Medan de kan ägna sig åt idrottslig utveckling och motivationshöjande inslag, som en utlandsresa till Prag, får en ridskolestyrelse ägna sig åt takbrott och läckande brunnar, säger Anna. 

Resonemanget om kostnader leder in på ett fenomen som enligt Anna är genomgående; att ridskolorna historiskt i mångt och mycket fått finansiera sina egna anläggningar. Intresset för ridsporten ser geografiskt olika ut över Sverige, men just finansieringe ser oftast ut på detta sätt.

-I de fall där kommuner äger ridanläggningar är det ju mycket viktigt att den går in och hjälper  till. Men det viktigaste är att föreningarna skapar underhåll och driftsplaner som strecket sig tre-fem år framåt i tiden, avslutar Markku.

 

FAKTA: Ur Svenska Ridsportförbundets anläggningsguide:

- Det viktiga för hästen är banans egenskaper, inte ett visst material

- Stadsnära placering är viktigt så att människor enkelt kan ta sig dit

- Bussförbindelser och cykelvägar och ridvägar ut från anläggningen

- Val av rätt byggmaterial och lösningar

- Hur man bygger för att få ett bra flöde för både människor och hästar utan att blanda dessa

- Skapa god tillgänglighet för funktionsnedsatta

- Ska anläggningen klara tävlingar? Lokal-, nationell eller intenationell nivå?

- Utvecklat säkerhetstänk för människa och häst

- Följ lagar och regler (t. ex. Jordbruksverket)

- Tänk över arbetsmiljön; ex egna omklädningsrum till personalen