Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, maj, 27 2019
Senaste Nytt

EU medfinansierar rustning av Inlandsbanan

Bild: inlandsbanan.se
Bild: inlandsbanan.se
Publicerad av
Rikard Aberg - 12 jun 2015

I veckan beviljades Inlandsbanan AB medel ur den regionala strukturfonden Mellannorrland. Bidraget ska tillsammans med motfinansiering av staten användas för att under sommaren 2016 höja bärigheten på sträckan Brånan-Brunflo till svensk standard 22,5 ton. Detta är den andra etappen av bärighetshöjning då ett liknande projekt genomfördes mellan Sveg och Brånan 2014 och som då erhöll medel ur den regionala strukturfonden och dåvarande regionförbund.

Beslutet innebär en milstolpe i Inlandsbanans historia eftersom en flaskhals på ca 16 mil med lägre bärighet kommer att ha byggts bort. Detta förbättrar Inlandsbanans konkurrenskraft eftersom bärighetshöjningen innebär en lastkapacitetsökning med ca 20% per godståg. En framtida överflyttning av gods från lastbil till järnväg bidrar också till EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser och till en minskad användning av fossila bränslen.

Resultatet av projektet blir att hösten 2016 kommer godståg med axeltryck 22,5 ton att kunna köra hela vägen mellan Mora och Arvidsjaur, dvs ca 80 mil av Inlandsbanans totala 110 mil långa sträckning. Projektet kommer också att genom sociala krav vid kommande upphandling ge ett antal lokala arbetslösa anställning och en väg in i arbetslivet igen. Nästa utmaning blir att få finansiering för att höja bärigheten på den återstående sträckan Arvidsjaur-Gällivare som 2012 höjdes från 16 ton till 20 ton.

Annons